THIỆP MỜI ĐẠI LỄ CẦU SIÊU - TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN - NGUYỆN CẦU QUỐC THÁI DÂN AN - TẠI TỊNH THẤT TỰ TÂM

In

Thiệp Mời

Thiệp Mời

Thiệp Mời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính thưa Quý thiện nam tín nữ

“Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng

Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”

Bất cứ ai đến và đi giữa cuộc đời này, dù muốn dù không, cũng để hoàn thành một tất mệnh. Đến như chèo một chiếc thuyền nan vượt qua sóng gió ba đào, người nào cũng mong muốn đưa đời mình qua một bến bờ chân phúc. Và đi như một định luật tất yếu, phủi sạch hai tay giữa sương mờ bụi đỏ cộng thêm nghiệp dĩ của mình mà lưu lạc ngàn phương.

Khoảng cách giữa sanh và tử cùng nhau đồng hành giữa hai phạm trù vô định là vật chất và tinh thần. Vật chất biểu hiện đời sống tinh thần và tinh thần quyết định đời sống hạnh phúc hay khổ đau. Thiết nghĩ:

Làm sứ giả Như Lai ba cõi thong dong thả bước tiêu dao cùng pháp giới

Mang hành trang chư Tổ một đời tự tại trải lòng phụng sự khắp quần sanh

Bằng tinh thần đền đáp bốn ân ( Ân Chư Phật - Thầy Tổ, ân Quốc gia, ân Cha mẹ và ân Chúng sanh ) là giáo lý vỡ lòng của Phật Giáo, nhằm tri ân công đức làm giao hòa tình cảm giữa người còn và kẻ mất. Đây không chỉ là nét đẹp về văn hoá tâm linh của Phật Giáo mà ý nghĩa sâu xa của nó là cổ vũ các thế hệ con cháu gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần ngàn đời không thay đổi.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ tông

Nay Tịnh Thất Tự Tâm tổ chức Trai đàn bạt độ cầu siêu cho các Hương linh thai nhi và Chư vị âm linh cô hồn.

Trân trọng kính mời: ................................................................................................

Vào ngày 18 – 19 tháng 03 âm lịch năm Giáp Ngọ ( Ngày 17 – 18/ 04 năm 2014 )

Hoan hỷ về tại Tịnh thất Tự Tâm cùng góp lời cầu nguyện để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ to lớn cho chúng tôi trên con đường phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo chứng tri gia hộ Quý liệt vị thân tâm thường lạc và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.

 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

Ban Mê Thuột, ngày 24 tháng 03 năm 2014

T/M Tịnh Thất

Trú trì


Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Liên TâmCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ


Ngày 16 tháng 03 năm Giáp Ngọ ( Thứ Ba 15/04/2014 )

15h00   :        Lễ Thượng Phan Sơn Thủy

Ngày 18 tháng 03 năm Giáp Ngọ ( Thứ Năm 17/04/2014 )

06h30   :        Lễ Hưng Tác Thượng Phan

07h00   :        Lễ Nghinh Phan Sơn Thủy

08h00   :        Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ

10h30   :        Lễ Đề Vị – Thỉnh Chư Hương Linh

13h30   :        Thọ Trì Kinh Thủy Sám

16h00   :        Tiến Linh

18h00   :         ĐĂNG ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ

 20h00  :        Lễ Phóng Sanh Đăng

Ngày 19 tháng 03 năm Giáp Ngọ ( Thứ Sáu 18/04/2014 )

06h00   :        Cúng Trà

07h00   :        Thọ Trì Kinh Địa Tạng

10h00   :        Cúng Dường Trai Tăng

11h00   :        Cung Tiến Chư Tiên Linh

14h00   :        ĐĂNG ĐÀN CHẨN TẾ

18h00   :        Tạ Phật Hoàn Kinh


ĐẠI LỄ HOÀN MÃN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 3 2014 22:22 )